U moet bij de politie komen

Het allerbelangrijkste is: u bent NIET verplicht om met de politie te praten of aan onderzoek mee te werken.

Als u een uitnodiging van de politie hebt gehad, is het allereerst zaak om te weten of u als verdachte wordt gehoord of als getuige. Als verdachte hebt u een zwijgrecht en hoeft u niet te verklaren. U bent ook niet verplicht om naar de politie toe te gaan. Wel kunt u, als justitie daartoe voldoende aanleiding ziet, worden aangehouden. Bel altijd met een van ons voor overleg voordat u naar de politie gaat. Eventueel kunnen wij, als u als verdachte wordt gehoord, met u meegaan.

Als getuige bent u wel verplicht om te verklaren, maar dat geldt pas voor een verhoor bij een rechter. De politie kan u niet dwingen om te praten, ook niet als getuige. Als getuige hebt u bovendien het recht te zwijgen over zaken die uw echtgenoot of directe familie betreffen. Een getuige kan niet worden aangehouden, tenzij hij/zij tevens verdachte is.

Ook als u getuige bent kunt u met ons bellen voor advies.

U bent of wordt opgepakt  

De politie kan iedereen die wordt verdacht van een misdrijf aanhouden en vastzetten op het bureau. U hebt altijd recht om eerst met een advocaat te spreken, voordat u wordt verhoord. Maak daar gebruik van. U kunt ons als uw voorkeursadvocaat opgeven tegenover de politie, dan zorgen zij dat wij worden gebeld. Het is handig wanneer u onze contactgegevens bij de hand hebt, maar dat is niet nodig. Een naam doorgeven is genoeg. Hoewel de politie wel eens anders beweert, zijn er geen extra kosten verbonden aan het opgeven van uw eigen advocaat. Het kost ook niet meer tijd.

Overleg altijd met een advocaat, liefst de advocaat van uw voorkeur, voordat u iets verklaart tegenover de politie. Zolang u geen advocaat hebt gezien moet u zich absoluut op uw zwijgrecht beroepen. Werk nergens vrijwillig aan mee, en zeg dat ook duidelijk. Bijvoorbeeld als de politie vingerafdrukken wil nemen, of uw huis wil doorzoeken. Geef geen toestemming.

U hebt geen recht om uw advocaat te bellen zolang u op een politiebureau vast zit, maar vaak is er wel iets te regelen. Maak ook daar gebruik van als u vragen hebt of als u twijfelt wat u moet doen. Als u absoluut uw advocaat wilt bellen en men staat het niet toe, zeg dan dat u nergens aan mee werkt totdat u uw advocaat hebt gesproken.

De politie kan u 6 uur op het bureau ophouden voor verhoor. Daarna moet u in verzekering worden gesteld. Dat kan ongeveer drie dagen duren. Die drie dagen verblijft u in principe op het bureau. Na die drie dagen moet u worden voorgeleid bij een rechter (rechter-commissaris) en kunt u het traject ingaan van de voorlopige hechtenis.

U zoekt een advocaat voor een vriend/familielid 

Als u een advocaat zoekt voor een vriend of familielid, is de eerste vraag of uw vriend/familielid al een advocaat heeft. Als dat niet het geval is, kunt u ons gewoon benaderen voor een afspraak.

Als uw vriend/familielid al een advocaat heeft maar op zoek is naar een ander, kunnen wij de zaak overnemen. Het is in dat geval van belang dat wij degene om wie het gaat zelf spreken. Geef dus altijd ons telefoonnummer (vast of mobiel) door aan uw vriend/familielid zodat diegene ons zelf kan bellen. Hij of zij kan ook een brief schrijven. Het gaat erom dat wij van de persoon zelf horen dat hij/zij naar ons wil overstappen. Als dat is gebeurd kunnen wij uw vriend/familielid gaan bezoeken en de advocaat vragen om het dossier door te sturen.

Maar u mag uiteraard ook altijd met ons bellen.

U zit vast en zoekt een andere advocaat

Als u dat wilt, kunnen wij de behandeling van uw zaak overnemen van uw huidige advocaat. Het is van belang dat u zelf contact met ons opneemt om te vragen of wij bij u langs komen. Dat kan door een telefoontje of een brief. Wij hebben in elk geval uw naam en geboortedatum nodig, en de naam van uw huidige advocaat. We zijn namelijk verplicht met uw huidige advocaat te overleggen voordat wij u gaan bezoeken. Mocht u daar grote bezwaren tegen hebben, laat dat dan weten.

Als wij eenmaal contact met u hebben gehad komt degene waar u om hebt gevraagd zo snel mogelijk bij u langs om de overname te bespreken.

U moet bij de rechter komen  

Als u een dagvaarding of oproeping hebt gehad voor een zitting bij een strafrechter, neem dan contact met ons op voor een afspraak. We hebben in elk geval zo snel mogelijk van u nodig:

  • Kopie van de dagvaarding of oproeping (waarop staat waar en wanneer u bij de rechter moet komen)
  • Kopie van uw identiteitsbewijs.

Met deze stukken kunnen wij het dossier opvragen en ons stellen als uw advocaat. En eventueel een toevoeging aanvragen (zie verder onder kosten).

Ze komen uw huis doorzoeken  

Als de politie voor uw deur staat en vraagt “mogen wij even binnenkomen?”, bedenk dan dat u niet verplicht bent om mee te werken. Zeg duidelijk dat u geen toestemming geeft voor het binnenkomen. En (dus) ook niet voor een doorzoeking. Maak dat goed duidelijk, want de politie heeft de neiging om later op te schrijven dat u ze vrijwillig hebt binnengelaten, terwijl dat voor u misschien heel anders voelde.

Als de politie een machtiging tot binnentreden heeft kunnen ze ondanks uw weigering toch uw huis in. Vraag ze om die machtiging en kijk goed wat erop staat. Als ze alleen komen om iemand aan te houden mogen ze niet uw hele huis gaan doorzoeken en in kastjes gaan kijken. Als ze een bevel tot huiszoeking hebben mag dat wel.

Als er spullen worden meegenomen behoort u een lijst te krijgen waarop staat wat ze meenemen. Controleer die lijst goed.

U kunt altijd met ons bellen als de politie voor de deur staat.

Second opinion

Als u al een advocaat hebt, maar behoefte hebt aan een second opinion, neem dan contact op. Als u vastzit kunnen wij alleen een second opinion geven in overleg met uw eigen advocaat. Meestal zal die daar geen bezwaar tegen hebben.

Als u vrij bent kunt u een afspraak maken. Neem dan zoveel mogelijk stukken van uw dossier mee.

Voor een second opinion is het meestal niet mogelijk een toevoeging te krijgen. Houdt er dus rekening mee dat u onze kosten zelf zult moeten betalen.

Kosten

Als u in aanmerking komt voor een toevoeging (pro deo rechtsbijstand), dan kunnen wij u op die basis bijstaan. Zo niet, dan rekenen wij in principe een uurtarief.

Als u in een zaak door de rechter bent vastgezet, dan komt in altijd in aanmerking voor pro deo rechtsbijstand in die strafzaak. Dit is onafhankelijk van uw inkomen. U hoeft dan ook geen eigen bijdrage te betalen. Minderjarigen hebben ook altijd recht op pro deo rechtsbijstand (ook als ze vrij zijn).

Als u niet vastzit, of als het bijvoorbeeld om een klachtzaak gaat, dan moet een toevoeging worden aangevraagd bij de Raad voor Rechtsbijstand. Die aanvraag doen wij voor u. De Raad vraagt uw gegevens op bij de belastingdienst en toetst op die manier of u voor pro deo rechtsbijstand in aanmerking komt. Dit is afhankelijk van uw inkomen. Houdt u er rekening mee dat in dat geval ook altijd een eigen bijdrage wordt opgelegd. Die eigen bijdrage brengen wij u in rekening. Voor meer informatie zie: www.rvr.org.

Als u helemaal niet in aanmerking komt voor een toevoeging, omdat uw inkomen te hoog is of omdat u beschikt over vermogen, dan moeten er betalingsafspraken worden gemaakt. In principe rekenen wij een uurtarief. In sommige zaken kunnen we ook een vaste prijs afspreken. Wij werken in dergelijke gevallen met voorschotten.