Bedrijven – inleiding

Als ondernemer loopt u vele risico’s, op uiteenlopende terreinen. Dat hoort nu eenmaal bij ondernemen. In uw bedrijfsvoering heeft u maatregelen getroffen, die bepaalde risico’s beperken of uitsluiten. Desalniettemin kunt u op enig moment plotseling geconfronteerd worden met een ongelukkige samenloop van omstandigheden, die u, uw bedrijf en uw werknemers kunnen raken.

Denkt u bijvoorbeeld aan een bedrijfsongeluk waarbij een werknemer gewond raakt; dan wel anderen gewond raken, of overlijden, een aanrijding onder werktijd door een van uw werknemers met letsel of materiële schade tot gevolg; overtredingen van milieuwetgeving waarvan u niet (of wel) op de hoogte was, belasting- en subsidiefraude, steekpenningen, etc. Al dit soort “bedrijfsongevallen” kunnen ertoe leiden dat uw bedrijf, u als directeur (feitelijk leidinggever) en /of uw werknemers te maken krijgen met de Arbeidsinspectie, de FIOD, de politie, het openbaar ministerie en de strafrechter. Dat is niet prettig. Uw bedrijfsvoering wordt ondersteboven gekeerd. Wat u zorgvuldig handelen noemt, wordt voor u het door heeft omgedraaid naar verwijtbaar handelen of nalaten.

Wanneer u geconfronteerd wordt met een dergelijke situatie is deskundige rechtsbijstand van een strafrechtspecialist cruciaal. Niet pas als er al een dagvaarding voor een zitting is, maar juist daarvóór. Wanneer de Arbeidsinspectie bij u op de stoep staat, wanneer de belastingdienst boekenonderzoek wil doen, wanneer de politie u wil verhoren, etc. U hoeft dan nog helemaal geen verdachte van een gepleegd strafbaar feit te zijn. Er hoeft echter niet veel te gebeuren om wel een verdachte te worden. Uw positie is precair. Juridisch advies in een vroeg stadium is daarom zeer verstandig. Zodat u uw rechtspositie kent en de mogelijke consequenties van het in gesprek treden met de instanties van tevoren goed uitgelegd krijgt.

Neemt u in een voorkomend geval contact met ons op voor advies. Eén advies op voorhand: werk nergens aan mee, beantwoord geen vragen en geef nergens toestemming voor zonder eerst te hebben overlegd met uw advocaat.

Bedrijven – kosten

Ondernemingen, doorgaans BV’s, komen niet voor door de overheid gefinancierde rechtsbijstand (pro deo) in aanmerking. Er wordt gewerkt op basis van een vooraf afgesproken uurtarief.

Of directieleden of werknemers in aanmerking komen voor pro deo rechtsbijstand hangt af van de aard van de zaak, en de hoogte van het netto jaarinkomen (zie www.rvr.org). Indien u in aanmerking komt voor pro deo rechtsbijstand, vragen wij dat aan. De eigen bijdrage die door de overheid aan u wordt opgelegd brengen wij bij u in rekening.