12
JAN
2017

Let op; betaal niet te hoge incassokosten

comment : 0

Steeds vaker zijn dubieuze incassobureaus in het nieuws. Er worden extreem hoge kosten in rekening gebracht en dubieuze facturen waar nooit mee is ingestemd worden met grote agressie en dwang geïncasseerd.

Hoe zit het?

Als je je facturen niet op tijd hebt betaald, dan kan een schuldeiser incassokosten vorderen. De regels voor de hoogte van de incassokosten zijn wettelijk vastgelegd in de Wet Incasso kosten (W.I.K.). Let dus goed op dat een incassobureau niet te hoge kosten bij je in rekening brengt!

De hoogte van de incassokosten wordt als volgt berekend:

 • 15% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de eerste € 2500 van de vordering met een minimum van € 40;
 • 10% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 2500 van de vordering;
 • 5% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 5000 van de vordering;
 • 1% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 190.000 van de vordering;
 • 0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6775.

 

Bijvoorbeeld; bij een vordering van 8000 euro zijn de incassokosten:

 • 15% van 2500 = 375
 • 10% van 2500 = 250
 • 5 %  van 3000 = 150
 • Incassokosten     775 euro

 

De minimale incassokosten zijn € 40,00. Ook bij een vordering van € 10,00 is het dus mogelijk dat je met € 40,00 incassokosten wordt geconfronteerd.

De incassokosten mogen pas bij je in rekening worden gebracht als je eerst minimaal één betalingsherinnering hebt gehad waarin een termijn van 14 dagen is gegeven om de vordering alsnog te voldoen.

Daarnaast mag een schuldeiser wettelijke rente van je vorderen. Let op, over de incassokosten mag geen rente worden gerekend (tenzij je dat in algemene voorwaarden bent overeengekomen). Meer kosten mogen niet bij je in rekening gebracht worden.

Van bovenstaande regels mag ten behoeve van consumenten niet worden afgeweken. Met bedrijven mogen afwijkende afspraken over de hoogte van de rente en incassokosten worden gemaakt.

Zelf een vordering incasseren?

Moet je naar een incassobureau of een deurwaarder als je een vordering wilt laten incasseren? Nee, je kunt ook een advocatenkantoor inschakelen. Dekens Tophoff Advocaten biedt je aan snel en efficiënt een vordering te incasseren voor een voordelig vast tarief. Hierbij wijzen wij je op de voordelen die het inschakelen van Dekens Tophoff Advocaten biedt bij het incasseren van je facturen:

 • alle geïncasseerde kosten komen aan jou toe;
 • uit de praktijk blijkt dat bij ontvangst van een brief van een advocatenkantoor een debiteur in de regel sneller tot betaling van een factuur overgaat;
 • indien een debiteur verweer voert kan een advocaat of jurist dit verweer beoordelen en hier inhoudelijk op reageren;
 • advocaten kunnen als dwangmiddel faillissement aanvragen of conservatoir beslag leggen waardoor de druk op de debiteur wordt verhoogd;
 • advocaten kunnen een gerechtelijke procedure beginnen, een executoriale titel verkrijgen en executoriaal beslag laten leggen onder de debiteur.

 

Heb je hierover vragen neem dan contact op met Leontien van Oosterwijk via vanoosterwijk@dekenstophoff.nl.