Specialismen

Wij zijn als Dekens Tophoff Advocaten breed inzetbaar maar hebben toch enkele specialismen in huis waardoor we ons onderscheiden in de markt.
Lees meer

Gratis spreekuur

Voor ondernemers én particulieren heeft Dekens Tophoff Advocaten in Alkmaar een gratis spreekuur. Tijdens dit spreekuur kunt u bij ons ...
Lees meer

Incasso

Vaak wordt bij uitblijven van betaling van facturen een incassobureau ingeschakeld om de facturen te incasseren. Heeft u ...
Lees meer
Jocelyne Tophoff
Advocaat / Mediator

Jocelyne Tophoff is specialist in (internationaal) contracteren, (in)koop en aanbesteding. Daarnaast is zij mediator. Jocelyne staat bekend om haar creativiteit en doortastendheid, ook in zeer ingewikkelde kwesties. Naast het opstellen van, redigeren en procederen over contracten begeleidt zij cliënten bij inkoop, contractmanagement en aanbesteding en geniet zij bekendheid als vaste adviseur van gemeenten bij aanbesteding/inkoop van Jeugdhulp en WMO.

e: tophoff@dekenstophoff.nl
t: 072 528 00 36

Sander Tempel
Advocaat Gezondheidsrecht
Sander Tempel Advocaat Gezondheidsrecht

Sander Tempel is gespecialiseerd in Gezondheidsrecht. Sander voorziet o.a. zorgaanbieders, zorgprofessionals, koepelorganisaties en gemeenten (sociaal domein) van voorlichting, ondersteuning en advies in gezondheidsrechtelijke kwesties. Sander helpt onder meer bij problemen en vragen op het gebied van gezondheidsrecht in het sociaal domein, governance in de zorg, aanbesteding in de zorg, samenwerkingsverbanden in de zorg, het beroepsgeheim, privacy en de Wet Bescherming Persoonsgegevens (25-05-2018, AVG), patiëntenrechten (WGBO), financiering in de zorg, medische aansprakelijkheid, maatschapsconflicten, tucht- en klachtzaken (Wet BIG) en geschillen tussen (medisch)specialisten en zorginstellingen).

e: tempel@dekenstophoff.nl
t: 072 528 00 36

Rob Groot
Advocaat

Rob Groot heeft aansluitend op zijn studie Management, Economie en Recht aan de Hogeschool InHolland te Alkmaar, Nederlands recht gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Sinds de voltooiing van zijn studie in 2008 is hij werkzaam in de advocatuur en vanaf 1 juni 2009 is hij verbonden aan Dekens Tophoff Advocaten. Rob Groot staat zowel ondernemers als particulieren bij in civielrechtelijke en bestuursrechtelijke kwesties.

e: groot@dekenstophoff.nl
t: 072 528 00 36

Tim Robbe
Advocaat

Tim Robbe heeft zich op 1 september 2017 aangesloten als partner bij Dekens Tophoff Advocaten. Hij is gespecialiseerd op het gebied van aanbestedingsrecht en het sociaal domein.

e: robbe@dekenstophoff.nl
t: 072 528 00 36

Jill Holterman
Advocaat

Jill Holterman is als advocaat werkzaam bij Dekens Tophoff Advocaten. Zij studeerde in augustus 2014 af aan de Universiteit van Amsterdam op de Master Arbeidsrecht, met extra vakken in het privaatrecht. Naast haar juridische loopbaan is Jill actief als topatleet bij Team Distance Runners, waar zij zich hoofdzakelijk richt op de 5000 meter. Haar gedrevenheid als topsporter neemt zij mee in haar werkzaamheden bij Dekens Tophoff Advocaten.

e: holterman@dekenstophoff.nl
t: 072 528 00 36

Leontien van Oosterwijk
Paralegal

Sinds de aanvang van haar HBO-studie is Leontien van Oosterwijk werkzaam als paralegal bij Dekens Tophoff Advocaten. Leontien is verantwoordelijk voor de incassoafdeling van Dekens Tophoff Advocaten en houdt zij zich bezig met het goed en snel (en tactvol waar nodig) incasseren van openstaande vorderingen voor haar cliënten. Tevens houdt zij zich bezig met het onderhouden van contacten met cliënten en opdrachtgevers, het voorbereiden van zaken door middel van literatuur- en jurisprudentieonderzoek en het oplossen van juridische vraagstukken.

e: vanoosterwijk@dekenstophoff.nl
t: 072 528 00 36

MVO

Motivatie en/of Visie m.b.t. Duurzaam Ondernemen
 
J. Tophoff: "Als ondernemer/moeder/hardloper/hobbyboer wil ik voor mijn medemens en mijzelf, voor nu en voor de toekomst de mogelijkheid behouden en scheppen om te leven, te werken en te eten in een omgeving waar milieu en welzijn belangrijk zijn."

Eigen invulling van Duurzaam ondernemen Wij handelen in ons bedrijf ook vanuit die visie. Een paar voorbeelden. Wij eten en drinken biologisch/fairtrade, wij werken zo veel mogelijk digitaal, gebruiken milieu neutrale schoonmaakmiddelen en papier, ontmoedigen autogebruik onder meer door middel van een fietsplan, gebruiken aardwarmte, stimuleren studie, sport en verlof en kopen met anderen duurzaam in.

Ook hebben wij vanuit het kantoor met twee mensen als redacteur meegewerkt aan het boek Duurzaam Denken Doen (Kluwer 2011), een crowd-sourcing project onder leiding van prof. Jan Jonker (www.ourcommonfuture.nl).

Uiteraard krijgt u een biologisch kopje thee of koffie met fairtrade chocolaatje bij uw bezoek aan ons kantoor.